• 090 688 59 29 - Mr Lộc
  • tienloc.boiler@gmail.com
Lò hơi ghi xích

            * Công suất : 1-35Tấn hơi/h

            * Áp suất làm việc lên đến 25 bar

            * Nhiên liệu đốt: Củi trấu, Củi cây, Vỏ hạt điều, than đá, mùn cưa….

             *Cấp nhiên liệu, thải xỉ hoàn toàn tự động

            *Điều chỉnh vận hành đơn giản,

            *Tự động điều chỉnh áp suất trong lò

            *Điều chỉnh vận hành đơn giản,

            *Tự động điều chỉnh áp suất trong lò

            * Áp suất làm việc lên đến 25 bar

            * Nhiên liệu đốt: Củi trấu, Củi cây, Vỏ hạt điều, than đá, mùn cưa….

             *Cấp nhiên liệu, thải xỉ hoàn toàn tự động

            *Điều chỉnh vận hành đơn giản,

            *Tự động điều chỉnh áp suất trong lò

            *Điều chỉnh vận hành đơn giản,

            *Tự động điều chỉnh áp suất trong lò